Dopravní a platební podmínky

Produkty skladem 
Produkty máme skladem na adrese viz níže:

B.J.Krawce 1691
Choceň 565 01

Jako platbu za objednanné dílo lze využít bankovní převod na účet 7203333720/0300. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Po uhrazení vám přijde potvrzení na váš email uvedený v objednávce.

Do dvou pracovních dnů posíláme vybrané dílo na vaši adresu, uvedenou v objednávce.

Dle vybrané velikosti obrazu s vámi domluvíme vhodný typ přepravy.

Všechny obrazy jsou pečlivě baleny do bublinkové fólie a zabezpečeny proti poškození. Zjistí-li však kupující závadu zásilky (nesouhlasný počet balíků, poškozený obal, deformovanost zásilky) je povinen sepsat s dopravcem o této skutečnosti protokol a zásilku odmítnout. Protokol musí být podepsán dopravcem a kupujícím. Odmítne-li dopravce protokol sepsat, je kupující povinen zásilku nepřevzít. Poškození zásilky neprodleně hlaste na email  jiri.belohlavek@unet.cz. 

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy.

Přestože má kupující právo zásilku do 14ti dnů vrátit bez udání důvodu, je kupující povinen ji od dopravce převzít, pokud je zásilka v pořádku. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.